Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów ich rodziców/opiekunów

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w systemie monitoringu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ZFŚS

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zamówieniach publicznych

Kontakt do IOD

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w ZSiPP Nr 3 pełni Michał Broda, e-mail: iod@arx.net.pl

Data stworzenia : 2020-01-24 10:38 Autor : Marta Dobrowolska-Wesołowska Data publikacji : 2020-01-24 10:38 Osoba udostępniająca na stronie : Marta Dobrowolska-Wesołowska Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-20 15:12 Osoba modyfikująca : Marta Dobrowolska-Wesołowska