Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kryteria rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Szkolne zestawy programów nauczania dopuszczone do użytku szkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Data stworzenia : 2020-01-24 10:38 Autor : Marta Dobrowolska-Wesołowska Data publikacji : 2020-01-24 10:38 Osoba udostępniająca na stronie : Marta Dobrowolska-Wesołowska Data ostatniej modyfikacji : 2021-08-28 16:27 Osoba modyfikująca : Marta Dobrowolska-Wesołowska