Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Rejestry i ewidencje

 • rejestr uczniów
 • rejestr pracowników
 • rejestr zwolnień lekarskich
 • rejestr urlopów
 • rejestr zaświadczeń
 • rejestr legitymacji
 • rejestr wydanych kart rowerowych
 • rejestr delegacji
 • ewidencja czasu pracy
 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr upoważnień i pełnomocnictw
 • rejestr ocen nauczycieli
 • rejestr rachunków
 • rejestr dodatków motywacyjnych i nagród dyrektora
 • rejestr szkoleń pracowników
 • rejestr wypadków
 • rejestr wyjść służbowych i prywatnych
Data stworzenia : 2020-01-24 10:39 Autor : Marta Dobrowolska-Wesołowska Data publikacji : 2020-01-24 10:39 Osoba udostępniająca na stronie : Marta Dobrowolska-Wesołowska Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-20 15:12 Osoba modyfikująca : Marta Dobrowolska-Wesołowska